×

Ongoing
Projects

Metro King's Court

View More
MP/19/2022/00770

Metro Royale Vista

View More
RP/07/2022/00716

Metro Premia, Bhubaneswar

RP/19/2018/00215

Metro 100 Acres - Ananta

View More
IGBCGAH191048 RP/07/2021/00469

Metro Uday

RP/07/2021/00469 View More

Metro Serenity

RP/19/2021/00500 View More

Metro Greenwoods Pristine

RP/07/2022/00657 View More

Delivered
Projects

Metro Greenwoods, New Cuttack

View More
MP/07/2017/00004

Metro Emerald, Bhubaneswar

Metro Hydeout, Athgarh

View More

Metro 100 Acres - The Access

View More
RP/19/2018/00016

Metro Highway, Bhubaneswar

Metro Satellite City (Phase -3), Bhubaneswar

Metro City, Bhubaneswar

Metro Satellite City (Phase -1), Bhubaneswar

Metro Satellite City (Phase -2), Bhubaneswar

Metro Heritage, Cuttack

Metro Residency, Bhubaneswar

Metro Avenue, Cuttack

Metro Tower, Bhubanewar

Metro Greenfield, Cuttack

View More

Metro Ashraya, Cuttack

Metro Village, Bhubaneswar

Metro Cottage, Bhubaneswar

Metro Riverview, Cuttack

Metro Villa 1 and 2, Cuttack

Metro Cornerz, Cuttack

Metro Plaza Phase, 1, 2 and 3, Cuttack

Metro Arena, Cuttack

Metro Home

Metro Mansion, Bhubaneswar

Metro Greenville, Cuttack

Metro Enclave, Bhubaneswar

Metro Garden Estate, Cuttack

Metro Sweet home, Cuttack

Metro Manzil

Metro Classic, Bhubaneswar

Metro Kanika, Cuttack

Metro Apartment

Metro Shradha

Metro Kathajodi